Køberrådgivning - Hjemlig.com

Vi hjælper dig med at købe bolig.

GULDPAKKEN 8.000,- + 5%*

Har du fundet boligen, så tilbyder vi at tage med på 2. gangs fremvisningen så vi er sikre på, at du får stillet alle de rigtige spørgsmål. Vi gennemgår tilstandsrapporten på ejendommen, så der ikke dukker ubehagelige overraskelser op.
Vi hjælper dig med at forhandle prisen på den bolig du ønsker at købe. Vi er vant til at forhandle og er derfor gode til at sørge for at du får din drømmebolig til den helt rigtige pris.
Vores salær for prisforhandlingen er 5 % af det prisnedslag, som vi opnår ift. udbudsprisen. Da vores salær er resultatafhængigt betyder det, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at opnå den bedste pris for køber, og at vi udelukkende varetager købers interesser i forhandlingen. I langt de fleste tilfælde har vi bedre forudsætninger end boligkøber selv til at prisforhandle en bolig.
Vi holder en rådgivningssamtale med dig enten på vores kontor eller over telefonen, og vi sørge for al korrespondance med sælgers ejendomsmægler.
Endvidere gennemgår vi alle papirer, rådgiver om købsaftalen, servitutter, lokalplaner, evt. tilstandsrapport og forsikringstilbud, tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen. Oprettelse og anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelsen, sikring af at købesummen først frigives til sælger når alle betingelser er opfyldt.

SØLVPAKKEN 8.000,-

Vi holder en rådgivningssamtale med dig enten på vores kontor eller over telefonen, og vi sørge for al korrespondance med sælgers ejendomsmægler.
Endvidere gennemgår vi alle papirer, rådgiver om købsaftalen, servitutter, lokalplaner, evt. tilstandsrapport og forsikringstilbud, tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen. Oprettelse og anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelsen, sikring af at købesummen først frigives til sælger når alle betingelser er opfyldt.

BRONZEPAKKEN 4.000,-

Endvidere gennemgår vi alle papirer, rådgiver om købsaftalen, servitutter, lokalplaner, evt. tilstandsrapport og forsikringstilbud, tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen.

Køberrådgiver med DE’s tryghedsmærke

Køberrådgivning kan ifølge lovgivningen udføres af alle personer. Der er dog krav om, at aftaler om køberrådgivning skal indgås skriftligt, ligesom det er et krav, at man i disse aftaler oplyser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund køberrådgiveren har, og hvilken form for forsikringsdækning vedkommende har.
Ejendomsmæglere, der er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, har derfor naturligvis også som alle andre ret til at udføre køberrådgivning. Ejendomsmæglernes uddannelse og deres praktiske erfaring med salg af fast ejendom giver ejendomsmæglerne et grundigt og fyldestgørende indblik i regler, faldgrupper, forhandlingsteknikker o.lign. i forbindelse med rådgivning vedrørende køb af fast ejendom. Samtidig dækker den kollektive forsikring, som Dansk Ejendomsmæglerforening har tegnet hos Tryg Forsikring også, når medlemmerne udøver køberrådgivning.
Dansk Ejendomsmæglerforening har desuden udarbejdet et såkaldt tryghedsmærke for Køberrådgivning. Dette tryghedsmærke kan opnås af ejendomsmæglere, der er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, som har deltaget på et DE godkendt køberrådgivningskursus, og som efterfølgende har bestået en e-læringstest vedrørende køberrådgivning. Herudover er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening underlagt et sæt interne retningslinjer, som har til formål at sikre, at medlemmerne overholder alle regler vedr. køberrådgivning, udøver køberrådgivningsopgaven på en etisk forsvarlig måde, og kommer ”hele vejen rundt” om køberrådgivningsopgaven.
Som forbruger er man derfor særdeles godt stillet ved at vælge en køberrådgiver med DE’s tryghedsmærke, fordi der er sikkerhed for en høj faglig standard og forsikringsdækning i ethvert tilfælde, hvor en køberrådgiver skulle begå ansvarspådragende fejl.