Datapolitik

Hjemlig.com
Bagsværd Hovedgade 182, st.
2880 Bagsværd
CVR. 36204931
Tlf.nr. 2992 2020
info@hjemlig.com
www.hjemlig.com
har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.
Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.
Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller på vores fysiske kontorer.
Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.
Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter salgsmateriale eller tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies nedenfor.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.
Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.
Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 1 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.
Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.
Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.
Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.
Vi videregiver dine personoplysninger til virksomheder indenfor vores kædesamarbejde, til vores øvrige samarbejdspartnere og Boligsiden A/S.
Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.
Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.
Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvar-lig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

GULDPAKKEN 8.000,- + 5%*

Har du fundet boligen, så tilbyder vi at tage med på 2. gangs fremvisningen så vi er sikre på, at du får stillet alle de rigtige spørgsmål. Vi gennemgår tilstandsrapporten på ejendommen, så der ikke dukker ubehagelige overraskelser op.
Vi hjælper dig med at forhandle prisen på den bolig du ønsker at købe. Vi er vant til at forhandle og er derfor gode til at sørge for at du får din drømmebolig til den helt rigtige pris.
Vores salær for prisforhandlingen er 5 % af det prisnedslag, som vi opnår ift. udbudsprisen. Da vores salær er resultatafhængigt betyder det, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at opnå den bedste pris for køber, og at vi udelukkende varetager købers interesser i forhandlingen. I langt de fleste tilfælde har vi bedre forudsætninger end boligkøber selv til at prisforhandle en bolig.
Vi holder en rådgivningssamtale med dig enten på vores kontor eller over telefonen, og vi sørge for al korrespondance med sælgers ejendomsmægler.
Endvidere gennemgår vi alle papirer, rådgiver om købsaftalen, servitutter, lokalplaner, evt. tilstandsrapport og forsikringstilbud, tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen. Oprettelse og anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelsen, sikring af at købesummen først frigives til sælger når alle betingelser er opfyldt.

SØLVPAKKEN 8.000,-

Vi holder en rådgivningssamtale med dig enten på vores kontor eller over telefonen, og vi sørge for al korrespondance med sælgers ejendomsmægler.
Endvidere gennemgår vi alle papirer, rådgiver om købsaftalen, servitutter, lokalplaner, evt. tilstandsrapport og forsikringstilbud, tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen. Oprettelse og anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelsen, sikring af at købesummen først frigives til sælger når alle betingelser er opfyldt.

BRONZEPAKKEN 4.000,-

Endvidere gennemgår vi alle papirer, rådgiver om købsaftalen, servitutter, lokalplaner, evt. tilstandsrapport og forsikringstilbud, tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen.

Køberrådgiver med DE’s tryghedsmærke

Køberrådgivning kan ifølge lovgivningen udføres af alle personer. Der er dog krav om, at aftaler om køberrådgivning skal indgås skriftligt, ligesom det er et krav, at man i disse aftaler oplyser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund køberrådgiveren har, og hvilken form for forsikringsdækning vedkommende har.
Ejendomsmæglere, der er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, har derfor naturligvis også som alle andre ret til at udføre køberrådgivning. Ejendomsmæglernes uddannelse og deres praktiske erfaring med salg af fast ejendom giver ejendomsmæglerne et grundigt og fyldestgørende indblik i regler, faldgrupper, forhandlingsteknikker o.lign. i forbindelse med rådgivning vedrørende køb af fast ejendom. Samtidig dækker den kollektive forsikring, som Dansk Ejendomsmæglerforening har tegnet hos Tryg Forsikring også, når medlemmerne udøver køberrådgivning.
Dansk Ejendomsmæglerforening har desuden udarbejdet et såkaldt tryghedsmærke for Køberrådgivning. Dette tryghedsmærke kan opnås af ejendomsmæglere, der er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, som har deltaget på et DE godkendt køberrådgivningskursus, og som efterfølgende har bestået en e-læringstest vedrørende køberrådgivning. Herudover er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening underlagt et sæt interne retningslinjer, som har til formål at sikre, at medlemmerne overholder alle regler vedr. køberrådgivning, udøver køberrådgivningsopgaven på en etisk forsvarlig måde, og kommer ”hele vejen rundt” om køberrådgivningsopgaven.
Som forbruger er man derfor særdeles godt stillet ved at vælge en køberrådgiver med DE’s tryghedsmærke, fordi der er sikkerhed for en høj faglig standard og forsikringsdækning i ethvert tilfælde, hvor en køberrådgiver skulle begå ansvarspådragende fejl.